Ny type behandling til bekæmpelse af kronisk smerte fra muskler og led

Ny type behandling til bekæmpelse af kronisk smerte fra muskler og led

REDO - Neurosystems stræber efter at revolutionere smertelindring gennem en ny innovativ teknologi. Behandlingen "RELEARN" giver mulighed for at ændre patienters respons på kroniske muskel- og ledsmerter - og derved forbedre livskvaliteten.

Kronisk smerte er et velkendt fænomen over hele verden, og det anslås, at 20-40% af den globale befolkning vil udvikle kronisk smerte i løbet af deres liv, hvilket reducerer individets livskvalitet markant.

I Danmark lider mere end 1 million patienter af kroniske smerter i muskler og led. Anslået 400.000 patienter i Danmark er afhængige af smertestillende behandling af kroniske smerter, hvilket giver en enorm social og økonomisk effekt på samfundet for ikke at nævne en stor personlig byrde for patienterne selv. Dette efterlader et behov for nye behandlingsmuligheder.

EN NY BEHANDLING BASERET PÅ HJERNEAKTIVITET

REDO - Neurosystems, en spin-out virksomhed fra Aalborg Universitet, har udviklet en ny smertelindrende behandlingsmulighed. Behandlingen, der er baseret på mental og fysisk rehabilitering, er 100% medicinfri og er udelukkende kontrolleret af hjerneaktivitet.

Via RELEARN-softwaren, udviklet af REDO - Neurosystems, kan patienten lære at kontrollere deres smerterelaterede hjerneaktivitet. Gennem en visualisering i realtid af patientens hjerneaktivitet på en skærm er det muligt for patienten at se, hvordan hjernen reagerer på smerte. Disse oplysninger kan hjælpe patienten med at modulere en sundere hjernerespons til smerterelateret aktivitet, hvilket betyder, at patienten over tid kan lære at minimere reaktionen på visse typer smerter.
Dette er en væsentlig effekt, da kronisk og vedvarende smerte aktivere de komplekse hjernesystemer, hvilket fører til en øget opmærksomhed om smerte og et fald i smertetolerance for patienten.

Hvis de kommende kliniske studier er en succes, kan den nye behandling fra REDO - Neurosystems derfor have potentialet til at øge patienternes livskvalitet markant og revolutionere den måde, patienter med kronisk smerte behandles på.

FRA FORSKNING TIL VIRKSOMHED

Teknologien bag REDO - Neurosystems er skabt på baggrund af flere års banebrydende forskning på Aalborg Universitet. Bag forskningen står bl.a. Sabata Gervasio, lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, som siden 2014 har styret forskningsprojektet ”A neurofeedback treatment for chronic musculoskeletal pain”.

Projektet er baseret på en original ide af Natalie Mrachacz-Kersting, Professor ved University of Applied Science and Arts i Dortmund (på daværende tidspunkt lektor på Aalborg Universitet). Projektet fokuserer på kronisk muskuloskeletal smerte, og sigter mod at identificere en ikke-farmaceutisk behandling, der ikke kun lindrer symptomerne, men også gendanner den normale hjerneaktivitet hos patienter med kroniske smerter. Dette har indtil nu resulteret i et fokus på neuro-feedback:

Den eksisterende type af behandling for smerter i bevægeapparatet er ineffektiv og inkonsekvent, sandsynligvis fordi smertemekanismerne ikke er forstået fuldt ud. Non-farmakologisk behandling, så som neuro-feedback, er designet til at genoprette den normale hjernefunktion samtidig med at den lindrer smertesymptomerne.
Med neuro-feedback stilles et feedback på specifikke hjernebølger ved hjælp af non-invasive optagelsesteknikker (EEG) og visualiseret på en skærm til rådighed for patienten. Patienten trænes herefter i at kontrollere disse bølger. Neuro-feedback metoden har vist sig af være effektiv til neuropatiske smerter eller i en statisk situation (ingen bevægelse)
, fortæller Sabata Gervasio.

Forskningsprojektet har foruden at spille en stor rolle i tilblivelsen af RELEARN-softwaren, også været hele grundstenen for dannelsen af teamet bag REDO - Neurosystems. Det var nemlig i forbindelse med forskningsprojektet, at de tre medstiftere af REDO - Neurosystems mødte hinanden.

Medstifter og CSO Morten Kirkegaard var allerede involveret i forskningen gennem sine 9.-10.-semesterprojekter. Mens CEO og medstifter, Tor Duerlund Emanuelsen, og COO og medstifter, Mathis Rosenberg Sørensen blev introduceret til teknologien af SEA og Patent & Kommercialisering på Aalborg Universitet med det formål at opbygge et team sammen med Morten Kirkegaard og kommercialisere teknologien.

Siden da, er teamet blevet en del af programmet Innovativ vækst i 2019, hvilket også kickstartede deres iværksætterrejse under vejledning fra SEA. Under processen tilføjede grundlæggerne en softwareingeniør til teamet for at sikre udviklingen af RELEARN-softwaren.
Desuden har REDO - Neurosystems modtaget støtte fra Mikrolegat, Bristol-Myers Squibb og Innovationsfonden gennem deres InnoFounder Graduate Program. For nylig har REDO - Neurosystems modtaget investering fra private investorer.

KOMMERCIALISERINGSPROCESSEN

I processen med at sikre kommercialiseringen af ​​teknologien bag REDO - Neurosystems har Patent & Kommercialisering og Kontraktenheden på Aalborg Universitet hjulpet teamet med at opnå en eksklusiv licensaftale på teknologien i 2021. Kim Dremstrup, Institutleder på Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi på Aalborg Universitet har bakket op om hele processen:

Unge, motiverede talenter og de rigtige samarbejdspartnere har vist sig at være en meget vellykket kombination i arbejdet med at nyttiggøre vores instituts kerneforskning og øge antallet af spinout-virksomheder fra Aalborg Universitet.
Det er vigtigt, at vi holder vores forskningsmiljøer åbne for studerende og hjælper dem med at se mulighederne i iværksætteri og innovation. Det er her, de arbejder med samfundets sundhedsudfordringer og søger mulige løsninger, der kan styrke vores folkesundhed på længere sigt. REDO - Neurosystems er et godt eksempel på dette
, forklarer Kim Dremstrup.

Kontraktenheden på Aalborg Universitet har yderligere hjulpet instituttet og REDO - Neurosystems med at etablere samarbejds- og databehandlingsaftaler for at sikre, at REDO - Neurosystems nu sammen med lektor Sabata Gervasio kan arbejde hen imod den krævede medicinske teknologi CE-godkendelse i de kommende kliniske forsøg.

Samarbejdet med Aalborg Universitet, Patent & Kommercialisering og SEA har været afgørende fra starten, og det har skabt grundlaget for, hvor vi står i dag. De supplerer os med den nødvendige viden og sætter rammen for os til at opbygge evidens, produktet og den business case, vi arbejder med i dag, fortæller Tor Duerlund Emanuelsen.

YDERLIGERE INFORMATION

ANDRE SUCCESFULDE CASES

Kontakt AAU Forskningsinnovation

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

AAU Forskningsinnovation
Tlf.: 9940 9336 
E-mail: patent@adm.aau.dk

Medarbejdere og vejvisning

Du er velkommen til at følge med på vores SoMe: