Konkurrencedygtig og kulstofneutral e-methanol til transport- og kemikaliesektoren

Konkurrencedygtig og kulstofneutral e-methanol til transport- og kemikaliesektoren

En ny decentral produktionsteknologi omdanner vedvarende energi og CO2-emissioner til konkurrencedygtige e-brændstoffer og viser vejen for en hurtigere grøn omstilling.

I en verden, hvor den grønne omstilling fylder stadigt mere og mere, er brugen af fossile brændstoffer, og specielt den afledte CO2 her fra, blevet et stort fokuspunkt i hele verdenen.
Med baggrund i sin forskning i elektrolyse så Professor Søren Knudsen Kær, fra Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet, tidligt en forretningsmulighed i at udnytte potentialet i CO2 biprodukter fra andre processer, sammen med brint udvundet ved elektrolyse drevet af overproduktion af vindmølle strøm.
Det blev startpunktet for Søren Knudsen Kærs forskning i e-metanol syntese systemer på AAU, stiftelsen af REintegrate og ikke mindst Power2Met projektet. Sidstnævnte projekt er støttet af EUDP og har resulteret i designet og opbygningen af et pilotanlæg til et komplet el-til-metanol-anlæg, som ved at udnytte CO2 og brint i en syntetisk proces, i dag producerer grøn metanol.

REintegrate er et dansk spin-off selskab stiftet i 2018 og er baseret på forskningen fra Aalborg Universitet. Ud over Professor Søren Knudsen Kær, founder og CTO, består teamet af Lars Udby, founder og CEO samt Mads Bejlegaard, COO.

Den nye produktionsteknologi, som REintegrate er baseret på, består primært af en ny og hidtil uset kombination og optimering af kendte løsninger, samt ny viden baseret på bl.a. Søren Knudsen Kærs forskning på AAU.
Ved hjælp af grøn strøm fra fx vindmøller og CO2 fra danske biogasanlæg, kan REintegrate derfor nu producere det grønne brændstof e-metanol i deres nye anlæg.

Biogasanlæg, som producerer metan, der tilføres naturgasnettet, har i dag et biprodukt i form af CO2, som kan have negative klimapåvirkninger. Vindmøller og solceller er nogle af de kilder, vi i dag har til CO2-neutral strøm.
I processen, som REintegrate har skabt, bruges den CO2-neutrale strøm fra fx vindmøller til at spalte vand til ilt og brint via elektrolyse. Herefter får brinten via metanol-syntese tilsat overskydende CO2 fra biogasanlæggene, hvoraf resultatet er flydende e-metanol.

Teknologien er en Power-to-X, kulstofneutral energilagrings- og sektor koblingsteknologi. Den flydende e-metanol kan allerede nu anvendes bl.a. som tilsætning til benzin til en grønnere transportsektor, men også som råvare til kemikaliesektoren, hvor det bl.a. kan bruges af plastproducenter.

REintegrate har i 2020 netop indgået aftale med brændstofvirksomheden Circle K om køb af op mod 50 mio. liter e-metanol til en værdi af en kvart milliard kroner. Samtidigt har selskabet European Energy, som bygger vind- og solparker, indgået aftale om ejerskab af en del af REintegrate. European Energy bliver minoritetsejere og indtræder i ledelsen.

AAU Patent & Kommercialisering har siden projektets start arbejdet tæt sammen med Professor Søren Knudsen Kær i arbejdet med at validere de indberettede opfindelser. Fra ideen om REintegrate opstod har AAU Patent & Kommercialisering bistået med afklaringen af de kommercielle muligheder for virksomheden samt IPR-rettigheder og freedom to operate. I samarbejde med Open Entrepreneurship er der blevet skabt en bæredygtig forretningsmodel, som i dag er med til at danne grundlaget for REintegrate.

YDERLIGERE INFORMATION

ANDRE SUCCESFULDE CASES

Kontakt AAU Forskningsinnovation

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

AAU Forskningsinnovation
Tlf.: 9940 9336 
E-mail: patent@adm.aau.dk

Medarbejdere og vejvisning

Du er velkommen til at følge med på vores SoMe: