Bøttefundamentet skaber grundlaget for ny offshore industri

Bøttefundamentet skaber grundlaget for ny offshore industri

En professor fra Aalborg Universitet og Aalborg-virksomheden Universal Foundation med norske Fred. Olsen som hovedaktionær står bag THE BUCKET FOUNDATION, en revolutionerende opfindelse, der vil skabe massive besparelser på produktion og installation af offshore møllefundamenter. Opfindelsen vil kunne give vindmølleindustrien milliardbesparelser, skabe nye danske arbejdspladser og samtidig skåne miljøet i forhold til eksisterende løsninger. Den nyeste Bucket Foundation er netop blevet succesfuldt installeret på Dogger Bank.

Selve opfindelsen er et unikt, hybridt fundamentkoncept, som kan anvendes meget bredt i mange forskellige sedimenttyper. Undersøgelser fra Carbon Trust Offshore Wind Accelerator (OWA) viser, at bøttefundamentet vil kunne reducere omkostninger til fundamenter i en havvindmøllepark med op til 30 procent, og at bøttefundamentet vil kunne bruges i 80-90 procent af vindemølleparkerne i Nordeuropa.

Selve installationsprocessen er en stor del af det, der gør THE BUCKET FOUNDATION unikt, og ikke mindst væsentligt billigere end andre fundamenter. Teknologien gør det således muligt at installere og afinstallere fundamentet med en kombineret spule- og sugeteknik, der betyder, at støjgener for havdyr holdes på et absolut minimum, og at hele fundamentet kan fjernes og genbruges.

Bøttefundament på skib

I fuld skala består teknologien principielt af en stor omvendt bøtte med en diameter på over 14 meter med en monopile ovenpå. Selve fundamentet kan slæbes eller sejles ud til stedet, hvilket sikrer høj fleksibilitet til installation. På stedet positioneres fundamentet, og bøtten placeres på havbunden, hvor vandet suges ud. Herved skabes et undertryk, således fundamentet på kontrolleret vis suges ned i havbunden. Det opdelte suge- og dysesystem i skørtets kant sikrer vertikalitet indenfor 0,1 % nøjagtighed.

De første fundamenter er installeret, og selskabet arbejder nu på at optimere løsningen til masseproduktion i et projekt støttet af bl.a. Højteknologifonden. Universal Foundation er derudover med i et amerikansk projekt i søen Lake Erie ud for Cleveland. Projektet til i alt 120 millioner dollars (ca. 800 millioner kroner) vil benytte den danske virksomheds specielle sugebøtte-teknologi til at fastgøre fundamenterne til seks nye vindmøller i bunden af søen.

Fred. Olsen er i dag hovedaktionær i virksomheden, hvori også Novation og Aalborg Universitet indgår.

Yderligere INFORMATION

ANDRE SUCCESFULDE CASES

Kontakt AAU Forskningsinnovation

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

AAU Forskningsinnovation
Tlf.: 9940 9336 
E-mail: patent@adm.aau.dk

Medarbejdere og vejvisning

Du er velkommen til at følge med på vores SoMe: