Kommercielle fondsmidler

Kommercielle fondsmidler

Forskningsinnovation på Aalborg Universitet vil gerne hjælpe dig med din ansøgning til offentlige danske kommercielle midler.

I det følgende vil der være fokus på Innovationsfondens to programmer InnoExplorer og InnoFounder - Experienced, da de begge kræver et kommercielt perspektiv.

InnoExplorer

InnoExplorer er en ny mulighed fra 2019 og administreres af Innovationsfonden. InnoExplorer har som hovedmål at modne forskningsbaseret viden og teknologi udviklet hos de offentlige forskningsinstitutioner med det formål at øge antallet af de videnbaserede spinout-virksomheder baseret på disse.

InnoExplorer finansiering kan bruges til:

  • Validering af forskningsresultater.
  • Validering af potentielle anvendelsesområder og dets kommercielle perspektiv.
  • Test af prototype.
  • Udvikling af hold og partnerskaber med henblik på at fremme forretningsmuligheder.
  • Kommercialisering af resultater og markedsvalidering.

BEMÆRK SÆRLIGT VEDRØRENDE INNOEXPLORER

InnoExplorer har et begrænset antal ansøgninger om året pr. offentlig forskningsinstitution og alle ansøgninger kræver et støttebrev det lokale teknologioverførselskontor.

Uden dette støttebrev vil Innovationsfonden afvise ansøgningen. 

HVORDAN ANSØGER JEG?

Den egentlige ansøgning skal foretages i samarbejde med Patent & Kommercialisering.

For at sikre en høj succesrate er det derfor vigtigt at ansøgningen indeholder en beskrivelse af alle nedenstående punkter.

Patent og Kommercialisering hjælper dig som forsker med en fyldestgørende beskrivelse af alle punkterne:

  • Beskrivelse af idé eller løsning samt de resultater, der er grundlaget for projektet
  • Projektbeskrivelse – aktiviteter og milepæle, herunder en detaljeret beskrivelse af de aktiviteter, der indgår i en markedsmæssig afklaring og en teknologisk modning med henblik på en reduktion af projektets risikoprofil.
  • Forretningspotentiale - hvad er markedet og value proposition for løsningen, hvad er det forventede behov for løsningen, samt konkurrentbilledet
  • Kommercialiseringsstrategi – hvad er planen for at bringe løsningen videre i udviklingsprocessen og ultimativt på markedet, særligt med fokus på, hvad der skal ske, når projektet er gennemført. Herunder angives plan for IPR, hvis relevant.
  • Team – kompetencer og erfaringer hos de personer, der skal arbejde på projektet og evt. er tilknyttet, herunder hvilke kompetencer, der er kritiske hvornår.

MINIMUMSKRAV TIL ANSØGNING

- Selve ansøgningen.
- Støttebrev fra Patent & Kommercialisering.
- Budget for projektet.

For mere information om InnoExplorer, klik her.

Muligheder for funding i Danmark

Udover InnoExplorer og InnoFounder - Experienced findes også andre danske offentlige kommercielle funding-muligheder. I det følgende kan du se en oversigt og kort beskrivelse af de organisationer, som tilbyder kommerciel funding i Danmark.

ACCELERACE

Accelerace er en af ​​verdens førende forretningsacceleratorer, som hjælper spin-out virksomheder med vejledning, uddannelse og investeringer. Læs mere her

EUROPEAN UNION

Horizon 2020 er det største EU-forsknings- og innovationsprogram, der nogensinde er lavet. Med næsten 80 milliarder euro finansiering tilgængelig over 7 år (fra 2014 til 2020). Programmet er åbent for alle med en simpel struktur, der reducerer bureaukrati og tid, så deltagerne kan fokusere på, hvad der virkelig er vigtigt. Denne tilgang sikrer, at nye projekter hurtigt kommer fra jorden - og opnår resultater hurtigere. Læs mere her

Klik her for at se aktuelle ansøgningsfrister

INNOVATIONSFONDEN

Innovationsfonden skaber rammer for iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger til samfundets udfordringer. Læs mere her

INNOBOOSTER

Gennem InnoBooster-programmet investerer Innovationsfonden i udviklingsprojekter drevet af små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV), iværksættere eller iværksætterforskere, der har et CVR-nummer. Læs mere her 

Klik her for at se aktuelle ansøgningsfrister

INNOFOUNDER GRADUATE

InnoFounder Graduate er et 12 måneders langt program med det formål at fremskynde udviklingen af din iværksætteridé fra de tidlige faser til et stadie, hvor du er klar til at gå på markedet og finde investeringer. Programmet er åbent for alle fagområder, så længe ideen er innovation og med potentialet til at skabe en bæredygtig virksomhed. Læs mere her

Klik her for at se aktuelle ansøgningsfrister

GRAND SOLUTIONS

Grand Solutions er målrettet samarbejdsprojekter baseret på fremragende forskning med et skarpt fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund. På baggrund af udfordringerne og innovationsbehovene i samfundet og virksomhederne giver Grand Solutions en mulighed for at etablere tværgående investeringer i vidensinstitutioner og både private og offentlige virksomheder. Læs mere her

Klik her for at se aktuelle ansøgningsfrister

ERHVERVSFORSKER (ERHVERVS-PH.D.)

Erhvervsforsker er et tre-årigt erhvervsmæssigt forskningsprojekt og ph.d.-uddannelse. Projektet gennemføres gennem et samarbejde mellem en virksomhed, en erhvervs-ph.d.-kandidat og et universitet. En erhvervs-ph.d.-studerende ansættes med løn i det private firma og indskrives på universitetet. Den studerende deler sin tid mellem virksomheden og universitetet og bruger al sin tid på det erhvervsmæssige ph.d.-projekt. Læs mere her

Klik her for at se aktuelle ansøgningsfrister

LUNDBECK FONDEN

Lundbeck Fonden uddeler cirka 500 mio. DKK årligt til forskning, der er baseret i Danmark inden for sundhedsvidenskab. Det primære fokus er hjernen. Dette er fundamentet for fondens vision om at skabe bedre liv gennem ny viden. Læs mere her

Klik her for at se aktuelle ansøgningsfrister

LUNDBECK FONDEN EMERGE

Lundbeck Fonden Emerge fokuserer på tidlige investeringer og understøtter kommercialisering af banebrydende videnskab inden for biotek inden for investering og aktiv interaktion. Læs mere her

NOVO NORDISK FONDEN

BII PROOF OF CONCEPT

Proof of Concept (PoC) programmet er for forskere, hvis næste trin er at etablere deres projekts foreløbige bevis af koncept. Kun projekter beregnet til at føre til udvikling af nye produkter eller applikationer kan søge dette. Læs mere her

BII ACCELERATION ACADEMY

BII Acceleration Academy understøtter nye danske forsknings- og innovationsvirksomheder, der har opnået teknisk bevis for deres koncept. Programmet understøtter tidlige livsvidenskabelige virksomheder med et dansk CVR-nummer, der har et klart kommercielt fokus og ambitioner om at få nye opfindelser inden for biomedicin, medicinsk teknologi og bioteknologi på markedet. Læs mere her

Klik her for at se aktuelle ansøgningsfrister

BII CREATION HOUSE

BII Creation House støtter danske life-science start-ups, der bygger på en videnskabelig idé eller teknologi og har opnået teknisk bevis for deres koncept. Formålet med investeringerne er at fremskynde udviklingen af ​​nye produkter eller tjenester, der har et kommercielt potentiale inden for biomedicin, medicinsk teknologi og bioteknologi. Læs mere her

EXPLORATORY PRE-SEED

Exploratory Pre-Seed er et bi-årligt program. Programmet er en stimulusfond oprettet for at fremskynde kommercialisering af biomedicinske forskningsresultater og udvikling af nye teknologier indenfor biovidenskab. Læs mere her

Klik her for at se aktuelle ansøgningsfrister

Kontakt AAU Forskningsinnovation

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

AAU Forskningsinnovation
Tlf.: 9940 9336 
E-mail: patent@adm.aau.dk

Medarbejdere og vejvisning

Du er velkommen til at følge med på vores SoMe: