AAU logo

Kommercialisering af forskningsresultater ved AAU

Patent og Kommercialisering har fokus på at overføre nye teknologier til erhvervslivet. Hvert år modtager enheden et antal indberetninger på nye opfindelser, og en del af disse ender som kommercielle teknologioverførsler.

En samlet statistik

I grafen nedenfor er antallet af modtagne indberetninger i perioden fra 2000 til 2014 afbilledet i forhold til antallet af kommercielle teknologioverførsler i samme periode. Statistikken er udarbejdet på baggrund af de officielle statistikker over kommercialisering af forskningsresultater, der årligt udgives af Forsknings- og Innovationsstyrrelsen. Antallet af kommercielle teknologioverførsler dækker over summen af licens-, salg- og optionsaftaler samt antallet af etablerede spinoutvirksomheder.

Stigningen i kommercielle teknologioverførsler fra 2006 og frem, markerer et strategiskifte på Aalborg Universitet, til dedikeret personale til teknologioverførsel, indsourcing af hele den kommercielle proces til universitets eget personale og begrænsning af egen patentering til der hvor det giver mening, kommercielt så vel som strategisk.

Kontakt Patent & Kommercialisering

Har du spørgsmål om AAU's opfindelser/teknologier og hvordan du erhverver dig ret til at udnytte dem kommercielt, er du velkommen til at kontakte:

Patent og Kommercialisering
Tlf.: 9940 9336 
E-mail: patent@adm.aau.dk

Kontakt en medarbejder