Kommercialisering af forskningsresultater ved AAU

Kommercialisering af forskningsresultater ved AAU

AAU Forskningsinnovation på Aalborg Universitet har fokus på at overføre nye teknologier til både private og offentlige virksomheder under kommercielle forhold. Aktiviteter relateret til teknologioverførelser er en integreret og vigtig del af universitetets bestræbelser på at styrke samarbejdet med omverdenen gennem udveksling og anvendelse af viden og teknologi.

Aktiviteterne understøtter AAU's dedikerede indsats mod gennemførelse af anvendt og forretningsnær forskning for at lette resultatorienteret samarbejde mellem virksomheder og investorer. Hvert år modtager afdelingen et antal indberetninger på nye opfindelser, og en del af disse ender som kommercielle teknologioverførsler.

Nedenstående statistikker giver bl.a. et overblik over antallet af kommercielle teknologioverførsler.

En samlet statistik

I grafen nedenfor er antallet af modtagne indberetninger i perioden fra 2009 til 2019 afbilledet i forhold til antallet af kommercielle teknologioverførsler i samme periode hos Forskningsinnovation på Aalborg Universitet.
Statistikken er udarbejdet på baggrund af de officielle statistikker over kommercialisering af forskningsresultater, der årligt udgives af Styrelsen for Forskning & Uddannelse.

Antallet af kommercielle teknologioverførsler dækker over summen af licens-, salg- og optionsaftaler samt antallet af etablerede spinoutvirksomheder.

Indberetninger og kommercielle teknologioverførsler FRA 2009-2019

Stigningen i kommercielle teknologioverførsler fra 2009 og frem, markerer et strategiskifte på Aalborg Universitet, til dedikeret personale til teknologioverførsel, indsourcing af hele den kommercielle proces til universitetets eget personale og begrænsning af egen patentering til der, hvor det giver mening, kommercielt såvel som strategisk.

Antal kommercialiserede opfindelser per 1 mia. KR. i basismidler til forskning i 2019

I ovenstående tabel ses sammenhængen mellem antallet af kommercialiserede opfindelser og hver 1 mia. kr. i basismidler til forskning. Hos Aalborg Universitet vil hver 1 mia kr. i basismidler altså give 65,4 kommercialiserede opfindelser (i 2019).

Kontakt AAU Forskningsinnovation

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

AAU Forskningsinnovation
Tlf.: 9940 9336 
E-mail: patent@adm.aau.dk

Medarbejdere og vejvisning

Du er velkommen til at følge med på vores SoMe: