Kommercialiseringsprocessen

Kommercialiseringsprocessen

LÆR MERE OM PROCESSEN

 • +

  Indberetning og evaluering

  Når du har indberettet din opfindelse (ved at udfylde Aalborg Universitets Indberetningsskema samt vedlægge relevant dokumentation) sørger Patent og Kommercialisering for, at den indberettede opfindelse bliver nyhedsscreenet. Her bliver det afklaret om opfindelsen har nyhed, opfindelseshøjde og industriel anvendelighed, hvilket er de centrale kriterier for at en opfindelse er patentbar.

  Nyhedsscreeningen foregår på den måde, at patentbureauet læser indberetningen og oftest tager kontakt til dig for at sikre optimal definition af den patent-tekniske søgeprofil. Når nyhedsscreeningen er udarbejdet af patentbureauet sendes resultatet til Patent og Kommercialisering, som derefter mødes med dig for at få din feedback på resultaterne af nyhedsscreeningen, diskutere opfindelsen og kommercialiseringsmulighederne i detaljer og aftale de næste skridt.
  Patent og Kommercialisering foretager en kommerciel vurdering af opfindelsen. Dette gøres blandt andet gennem markedsanalyse, herunder søgning i markedsrapporter og på nettet, samt ved at tage kontakt til vores netværk af firmaer, venture selskaber og andre, som måtte være relevante for at evaluere potentialet ifht. kendt teknik, potentielle aftagere, etc.

  Baseret på resultatet af nyhedsscreeningen og kommerciel vurdering sker ét af følgende:

  • Aalborg Universitet beslutter at overtage rettighederne til opfindelsen og indleder et aktivt kommercialiseringsforløb, hvor Aalborg Universitet afholder omkostningerne.
  • Aalborg Universitet beslutter ikke at overtage rettighederne til opfindelsen. Rettighederne forbliver derved hos opfinder.

  Uanset valget følges Aalborg Universitets vederlagsregler.

  Såfremt Patent og Kommercialisering vurderer, at opfindelsen kan udnyttes kommercielt, overtager universitet, jf. Lov 347 med senere ændringer, rettighederne til denne og indleder et kommercialiseringsforløb i samarbejde med opfinderne. 

 • +

  Strategi

  Når Aalborg Universitet har overtaget rettighederne til din opfindelse, er samspillet mellem dig og Patent & Kommercialisering af afgørende betydning for at skabe kommercielle resultater.
  For at opnå den bedste proces og de bedste resultater omkring nyhedsscreening, kommercialisering og potentiel patentering af din opfindelse, må du derfor forvente at blive inddraget aktivt i samarbejde med Patent og Kommercialisering samt eksterne aktører. Gennem hele processen vil der naturligvis blive taget hensyn til dine forsknings- og undervisningsmæssige aktiviteter.

  Kommercialiseringsstrategien tilpasses altid opfindelsen samt de ressourcer der er til rådighed, og strategien afklares med dig som opfinder, herunder bl.a.:

  • Opfindernes intentioner med opfindelsen
  • Opfindelsens tekniske stadie og skallerbarhed
  • R&D ressourcer og nødvendige aktiviteter, som skal gennemføres for at skabe interesse fra virksomheder (dette er ofte tilfældet ved tidlige opfindelser)
  • Opfindelsens anvendelsesmuligheder
  • Hvad er opfindelsens unikke værdibidrag? Hvordan giver opfindelsen værdi? Og hvordan er opfindelsen bedre end eksisterende løsninger?
  • Specifikke virksomheder/investorer, som skal kontaktes, for at verificere deres kommercielle interesse i opfindelsen. 
 • +

  Markedsføring

  Når strategien er på plads, skiftes fokus til markedsføring af teknologien til relevante virksomheder/investorer.
  Hvis opfindelsen kommer ud af et forskningssamarbejde, vil kontakten til mulige aftagere i første omgang, som oftest, være begrænset til partnerne i projektet, idet de normalt har førsteret til at evaluere, om de kan have kommerciel interesse i at udnytte opfindelsen. Da de allerede har godt kendskab til forskning i projektet og allerede er bundet af hemmeligholdelsesaftale i projektet, startes processen med at sende indberetningen til partnerne, og/eller ved præsentation af opfindelsen på et styregruppemøde.
  Hvis der er initiel interesse, er næste skridt ofte detail diskussioner omkring opfindelsen og det kommercielle potentiale for virksomhederne i projektet, med henblik på at forhandle en aftale om teknologioverførsel.

  Hvis opfindelsen er fri af forhåndsaftaler, er første skridt at kontakte de virksomheder/investorer, vi har fundet frem til og gennem en diskussion af deres behov i relation til opfindelsens fordele og anvendelsesmuligheder skabe initiel interesse for at høre mere. Hvis det lykkes at skabe interesse ud fra begrænset information, følges normalt op med indgåelse af en hemmeligholdelsesaftale, så det er muligt at dele detaljer om opfindelsen, hvad enten det er via udveksling af skriftlig dokumentation eller via møder med virksomheden(erne), hvor opfindelsen og forskningsresultaterne præsenteres og diskuteres i relation til virksomhedens behov og det kommercielle potentiale de ser i relation til deres anvendelse af teknologien.

 • +

  Forhandling

  Såfremt markedsføringen er succesfuld, fortsættes til forhandling af teknologioverførselsaftale. Afhængigt af teknologiens beskaffenhed og virksomhedens/investorernes behov, vil forhandlingen normalt resultere i enten en licensaftale eller overdragelsesaftale mod betaling. I specielle tilfælde, hvor teknologiens beskaffenhed og markedspotentialet er stort nok, kan IPR’en danne grundlag for etablering af en spinout virksomhed. I det tilfælde falder betaling normalt i form af andele/aktier i selskabet.

 • +

  Kommercialisering

  Kommercialiseringen sker, når der er indgået en aftale med en virksomhed vedr. udnyttelse af teknologien mod betaling.

  Hvis det er interessant for opfinder, er strategien samtidig at forhandle/ ansøge om et nyt fælles forskningsprojekt indenfor samme område som opfindelsen. Det giver aftager-virksomheden de bedst mulige forudsætninger for at bringe teknologien til markedet i et produkt eller service, til fordel for den fælles succes. Samtidig sikres opfinders fremadrettede forskning indenfor sit felt for en periode, så innovationscirklen sluttes og giver mulighed for nye banebrydende forskningsresultater og opfindelser.