Hvorfor patentere?

Patentering

Når universitetet beslutter at overtage rettighederne til en indberettet opfindelse, påbegyndes et kommercialiseringsforløb, der i særlige tilfælde også indbefatter et patenteringsforløb.

Der er både fordele og ulemper ved at indlede et patenteringsforløb, hvorfor det altid er nødvendigt at vurdere, hvad der er det mest hensigtsmæssige for den enkelte opfindelse.

Forudsætninger for patentering på Aalborg Universitet

En opfindelse er patenterbar, hvis den er ny, har opfinderhøjde, er industrielt anvendelig og det ikke er nærliggende for en fagmand på området at udvikle samme teknologi.

Patentering er imidlertid den dyreste og mest komplekse måde at beskytte en opfindelse. Så patentering vælges kun af AAU Forskningsinnovation, når det er nødvendigt for den kommercielle proces, og mest essentielt, hvis den kommercielle værdi af opfindelsen berettiger omkostningen.

Fordele ved at patentere

Det giver en række fordele at patentere en opfindelse blandt andet:

 • Patenthaver opnår retten til at forbyde andre at producere, markedsføre og sælge den patenterede opfindelse.
 • Det er en investering at patentere, og det sikrer patenthaver et teknisk-økonomisk monopol.
 • Et patent kan bruges til at skabe indtægtskilder gennem samarbejds- og licensaftaler.
 • Det sikres, at den patenterede opfindelse offentliggøres for samfundet efter 20 års beskyttelse.

Ulemper ved at patentere

Ulemperne ved at patentere en opfindelse er blandt andet:

 • Patentering efterfulgt af hurtig publicering af opfindelsen i et videnskabeligt tidskrift har ofte den uheldige sideeffekt at nyhedsskade mulighederne for beskyttelse af yderligere resultater genereret i prioritetsåret.
 • For tidlig patentering i forhold til forskningsresultater kan betyde at:
  a) Det er nødvendigt at patentere igen i løbet af prioritetsåret for at dække det, der senere viser sig at være den reelle opfindelse. Patenteringen bliver derved dobbelt så dyr, idet den oprindelige patentansøgning også skal fastholdes.
  b) Der opnås et svagt patent, som er for bredt og svært at forsvare, så det i værste fald kan ske, at patentet er nødt til at bortfalde.
 • Patentering kan være meget omkostningsfuldt.
 • Det kan være nødvendigt at offentliggøre fabrikationshemmeligheder.
 • Patentet kan hindre egen senere patentering.