AAU logo

Ingen titel

Kommercielle fondsmidler

Patent & Kommercialisering på Aalborg Universitet vil gerne hjælpe dig med din ansøgning til offentlige danske kommercielle midler.

I det følgende vil der være okus på Innovationsfondens to programmer InnoExplorer og InnoFounder - Experienced, da de begge kræver et kommercielt perspektiv.

Derudover skal InnoExplorer ansøgningen udarbejdes sammen med Patent & Kommercialisering.

Der vil blive afholdt adskillige pitchsessionsdage i løbet af året med henblik på se nærmere på potentielle InnoExplorer projekter.

Læs mere om disse pitchdage her. 

INNOEXPLORER


InnoExplorer er en ny mulighed fra 2019 og administreres af Innovationsfonden.

InnoExplorer har som hovedmål at modne forskningsbaseret viden og teknologi udviklet hos de offentlige forskningsinstitutioner med det formål at øge antallet af de videnbaserede spinout-virksomheder baseret på disse.

InnoExplorer finansiering kan bruges til

 • Validering af forskningsresultater.
 • Validering af potentielle anvendelsesområder og dets kommercielle perspektiv.
 • Prototype test
 • Udvikling af hold og partnerskaber med henblik på at fremme forretningsmuligheder.
 • Kommercisering af resultater og markedsvalidering.
   

BEMÆRK Særligt vedrørende INNOEXPLORER:

InnoExplorer har et begrænset antal ansøgninger om året pr. offentlig forskningsinstitution og hver ansøgning kræver et støttebrev fra det lokale teknologioverførselskontor.Uden dette brev af støtte vil ansøgningen blive afvist pga. manglende formaliaopfylde.

HVORDAN ANSØGER JEG?

Den egentlige ansøgning skal foretages i samarbejde med Patent & Kommercialisering.

Patent & Kommercialisering vil ikke støtte en ansøgning uden at den indeholder en fuldstændig forrentingsplan og at denne plan mindst indeholder følgende punkter:

 • Beskrivelse af idé eller løsning samt de resultater, der er grundlaget for projektet
 • Projektbeskrivelse – aktiviteter og milepæle, herunder en detaljeret beskrivelse af de aktiviteter, der indgår i en markedsmæssig afklaring og en teknologisk modning med henblik på en reduktion af projektets risikoprofil.
 • Forretningspotentiale - hvad er markedet og value proposition for løsningen, hvad er det forventede behov for løsningen, samt konkurrentbilledet
 • Kommercialiseringsstrategi – hvad er planen for at bringe løsningen videre i udviklingsprocessen og ultimativt på markedet, særligt med fokus på, hvad der skal ske, når projektet er gennemført. Herunder angives plan for IPR, hvis relevant.
 • Team – kompetencer og erfaringer hos de personer, der skal arbejde på projektet og evt. er tilknyttet, herunder hvilke kompetencer, der er kritiske hvornår.

 
MINIMUMSKRAV TIL ANSØGNING:


Selve ansøgningen.

Støttebrev fra Patent & Kommercialisering.

Budget for projektet.

For mere information om InnoExplorer, klik her

 
INNOFOUNDER - Experienced

En skriftlig ansøgning baseret på en nyskabende forretningsidé, og ansøgningen er vurderet af følgende parametere:

 

Nyhed

• Innovativt omfang: Det skal være klart, hvordan forretningsidéen bygger på innovative løsninger, viden eller teknologi.

• Konkurrence: Det skal være klart, hvordan forretningsidéen eller dens gennemførelse afviger fra konkurrerende produkter eller tjenester.

Værdiskabelse og forretningsmuligheder

• Markedspotentiale: Der bør være klare tegn på, at forretningsidéen kan finde brugere og et marked.

• Markedsindtrængning: Det skal være klart, hvordan forretningsidéen kan finde vej til markedet.

• Økonomi: Det skal være klart, hvordan en bæredygtig forretningsmodel kan etableres på lang sigt.

• Value creation: Forretningsidéen skal have potentiale til at skabe værdi for samfundet enten gennem økonomisk vækst eller ved at løse aktuelle samfundsmæssige udfordringer.

Implementering

• Klarhed: Det skal være klart, hvad forretningsidéen handler om.

• Feasibility: Der bør være klare tegn på, at forretningsidéen kan træde i praksis.

• Team: Holdet bag forretningsidéen skal have de relevante kompetencer til gennemførelse af ideen.

Fortsat udvikling

• Udvikling: Der bør være klare tegn på, at et InnoFounder-program kan tage ideen til et niveau, hvor det kan udvikles yderligere inden for rammerne af en virksomhedsopsætning, muligvis ved hjælp af ekstern kapital. Derudover betragtes det positivt, hvis investeringen fra InnoFounder kan bidrage til at generere yderligere finansiering, der er nødvendig for at gennemføre den innovative forretningsidé.

 

For mere information vedrøende InnoFounder - Experienced klik her.