Hvad er ESA BIC DK?

European Space Agency - Business Incubation Centre Denmark (ESA BIC DK) er det 21. medlem af ESAs pan-europæiske netværk af forretningsinkubationscentre.

Det primære mål med det danske ESA BIC er at skabe et community, samt støtte danske startups, der anvender rumteknologi eller satellitter, og dermed være med til at fremme anvendelsen af teknologi fra rumsektoren i dansk erhvervsliv. I perioden 2020-2024 er målet, at inkubere 40 nye og konkurrencedygtige rum-relaterede virksomheder.

ESA BIC Danmark

European Space Agency Business Incubation Center Danmark

European Space Agency Business Incubation Centers (ESA BICs) er det største netværk af ruminkubatorer i Europa med det formål at støtte iværksættere med at omdanne deres rumrelaterede forretningsidéer til kommercielle start-ups.

Initiativet blev lanceret i 2020 i Danmark under navnet ESA BIC Denmark med lokale inkubations hubs tre steder i landet:

  • Aalborg Universitet (AAU), som ESA BIC DK forretningsinkuberingspartner for Region Nordjylland.
  • Aarhus Universitet (AU), som ESA BIC DK forretningsinkuberingspartner for Region Midtjylland.
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som den centrale hub med ledelsen, samtidig med, at det er det regionale forretningsinkubationsknudepunkt for Hovedstadsregionen og Region Sjælland.

De regionale inkubations hubs giver en bred geografisk støtte til nye start-ups i Danmark, samtidig med, at de faciliterer samarbejder for de nystartede virksomheder på nationalt plan.

ESA BIC INKUBATIONSPAKKE

Hvert start-up, der accepteres i ESA BIC DK og er tilknyttet en regional ESA BIC-inkubations hub, vil blive forsynet med en gratis pakke indeholdende forretningsrådgivning, teknisk support og kontante incitamenter i en inkubationsperiode på op til to år. De vigtigste elementer i denne pakke er:

  • €50.000 in financial incentives
  • Technical support
  • Access to funding
  • Access to an international network
  • Office space at favourable rates
  • Business development support

Derudover er det også et centralt mål for det danske ESA BIC at skabe muligheder for samarbejde mellem ESA BIC start-ups på den ene side og allerede eksisterende rum-relaterede virksomheder, såvel som ikke-rum-relaterede selskaber på den anden side - f.eks. ved at lette udvekslingen af teknologier mellem rum- og ikke-rum-sektorer og ved at fremme anvendelsen af rumbaserede tjenester i ikke-rumsektorer.

Begge disse mål bidrager direkte til realiseringen af ​​det overordnede mål i den danske regerings nationale rumstrategi: at øge væksten i den private sektor.

BLIV OPDATERET HER